Firma profil

for
BEREDSKABET ApS

flag-BEREDSKABET-005.jpg
Beredskabets flag, sat op i flagstangen

BEREDSKABET ApS er et firma startet 9. juli 2016, 
Danske brandvæsener har været igennem er reorganisering,
hvilket har medført, at de lokale og nærværende beredskaber 
er blevet sammenlagt til 24 store beredskaber i Danmark.
Denne sammenlægning har i nogen grad påvirket nærheds-princippet,
samt i nogen tilfælde har fået en vis indflydelse på de serviceopgaver
som beredskabet udfører for kommunerne.

På baggrund af denne afmatning af serviceopgaver som beredskabet
/ brandvæsenet tidligere har leveret til kommunerne kan ses:

Oversigt over opgaver som kan klares af
BEREDSKABET ApS

1. Tunge løft, Løfteholds assistance for kommunernes hjemmepleje
2. Vagtcentral for assistance ved telefonkæder i ældreplejen.
3. Assistance ved punktering akut startshjælp for hjemmeplejebiler
4. Hjemtransport af demente borgere, der er bortgået
5. Liggende sygetransport af borgere til Akutafsnit / Rehab
6. Siddende befordring af borgere til behandling / genoptræning,
hjemkørsel og hjemmebesøg.
7. Hjemtransport af EL-scootere ved defekt
8. Rustkørsel evt. fra plejehjem til kapel mm.
9. Rust nedbæring for bedemænd
10. Rustkørsel for Rigspolitiet
11. Pumpeassistance ved oversvømmelser, skybrud o. lign.
Gerningssteder o. lign.
12. Brandvagt (sikkerhedsvagt bl. a. ved svejsning og tagdækning)
13. Brand- og førstehjælpsvagt ved motorløb og store events
14. Brand- og førstehjælpsvagt ved Kræmmermarkeder o.lign.
15. Krisehåndterings kursus
16. Førstehjælpskurser
17. Elementær brandkurser
18. Brandteknisk rådgivning
19. Pladsfordelingsplaner
20. Beredskabsplaner

Har kommunen eventuelt andre ønsker vedrørende løsning af
service- eller beredskabs opgaver står vi gerne til rådighed for
en nærmere drøftelse.

P3-CADDY-I-OPGAVE-003.jpg

BEREDSKABET ApS formål er at udøve virksomhed
indenfor assistance, redning samt sundheds- og andre
relaterede serviceområder.
Primær opgaven skulle være hjælp til kommuner om at få
de tunge løfteopgaver af ældre / handicappede borger som
er faldet i eget hjem også til private hjemmeplejefirmaer.
Yde l
iggende og siddende sygetransportkørsel for kommuner, 
forsikringsselskaber og borgere der er selvbetalende
BEREDSKABET ApS har der igennem en stor erfaring i

at håndtere patienter, borgere / klienter. 

RUST-L-01-RI-005.jpg

BEREDSKABET ApS har en rustvogn udstyret med harlekinbåre
til at køre på trapper. Her assisteres bedemænd med nedbærring og
rustkørsel ved afhentning af døde.

 BAERESTOL-1.jpg

BEREDSKABET ApS kan tilbyde følgende:

1.: Løfteholdsbil, bruges ved tunge løfteopgaver og kan
sammen med hjemmeplejen afhjælpe småskader som den ældre
/ handicappede borger kan have pådraget sig ved
faldet. Køretøjet er udstyret med AED, genoplivningskuffert
og førstehjælpstaske.

P3-CADDY-I-OPGAVE-207.jpg

2.: Fejeblad, Beredskabet ApS kan tilbyde hjemmeplejen, og de
kommunale, startshjælp af bilerne og evt. hjulskift ved punktering mm.

Redningsvogn-I1-011.jpg

3.: Siddende Sygetransport af ikke Regionspatienter, altså
hvor kommunen selv skal betale for kørsel eks. fra bopæl
til kommunens interne plejehjem, fra plejehjem til andet
plejehjem eller til ambulante behandlinger hvor Regionens
Præhospitale tjeneste ikke dækker.
Borgere der selv skal betale kan også
rekvirere kørsel på telefon 20 335 665.

T22-SYGETRANSPORT-005A.jpg

4.: Liggende Sygetransport af ikke Regionspatienter altså hvor
kommunen selv skal betale for kørsel eks. fra bopæl til kommunens
interne plejehjem, fra plejehjem til andet plejehjem eller til ambulante
behandlinger hvor Regionsambulancer ikke dækker.
Borgere kan selv rekvirere hvis de selv skal betale for befordringen.

T50-SYGETRANSPORT-021.jpg5.: Vandskade afhjælpning BEREDSKABET ApS er i besiddelse
af motorpumper, dykpumper og pumper på
brandbiler. Vi har vandstøvsugere på vores vandskadetrailer
Det betyder at vi kan afhjælpe et akutopstået problem for
ældre / handicappede borger som ikke selv er i stand til at
kunne afhjælpe situationen.VAND-014.jpg6.: BEREDSKABET ApS kan tage opgaver som Brand- og
førstehjælpsvagter ved store events, motorløb, byfester og større
arrangementer som koncerter mm.
Her i blandt har vi erfaring med Ballerup kræmmerfestival.

BALLERUP-2016-1752.jpg
Ballerup kræmmerfestival her med førstehjælp med ATV

7.: BEREDSKABET ApS yder også konsulent og kursusvirksomhed.
Brandteknisk rådgivning med pladsfordelings-, og beredskabsplaner.
Kursus i trafikrelateret førstehjælp udvidet førstehjælp med AED,
krisehåndtering og elementær brandbekæmpelse.

BEREDSKABET ApS mandskab, består af tidligere beredskabschefer
og brandmænd med 25 års erfaring i sagsbehandling, rådgivning,
myndighedskrav samt i erfaring i serviceopgaver udført af beredskabet
for kommunerne.

Bestyrelsen for
BEREDSKABET ApS

BEREDSKABETS kontortelefon:  20 335 665 
som kan ringes til i  kontortiden kl. 08.00 - 16.00.
Udenfor kontortid sker opkald til Vagthavende på
Akut-vagttelefon 70 262 911

Logoet er fra
brand-&-redningstjenesten-NYT-LOGO-2022.jpg Flyvestation Værløses LOGO-2022-2-FUGLE-FSN-VAER-2A.jpg
Brand- & Redningstjeneste.

Vi fik rettighederne til logoet i 1999 mundtligt, det blev i 2009 stjålet.
2022 efter en firmakonkurs af tyveriets ejer,
er logoet kommet tilbage igen.