Historie

BEREDSKABET - BRAND & REDNING 
fra showteam til alvor

14. august 1988 startede et showteam med en Morris Mascot bil ombygget til brandbil, en afprodsstige med en håndsprøjtespand som frontpumpe. Køretøjet blev benævnt S-1. 
Køretøjet var bygget fordi børn blev bange for de store brandbiler, Mascotten kunne de forholde sig til den var i deres størrelse. Snublerød Redningsvæsen var et brandvæsen der lavede parodi og show til børn ved beboerforeninger idrætsfester og meget andet.

 
S-1 afprodsstige på Københavns Rådhusplads maj 1989

Den 1. februar 1992 blev en sprøjte af typen Dodge 500
købt af Skibby Brandvæsen for 1,00 kr, i Skibby var
køretøjet benævnt M-4.
Køretøjet er fra 1961 og var i Københavns Brandvæsen benævnt M-1 og havde gjort tjeneste på St. Christianshavn.
Sprøjten blev efter vores overtagelse fortrinsvis brugt som brudekarret til fødselsdage og jubilæer Bl.a. blev den brugt til at hente Brandchef Robert Ringsted på sin sidste dag i Københavns Brandvæsen. Den er i 2001 overgået til Københavns Brandvæsens museum.
Hvor vidt vi ser den som museums genstand er uvist, da museet ikke selv har plads til den. Det forlyder at den kommer tilbage til os og det vil vi glæde os til.

 
M-1 køretøjet er idag Københavns Brandvæsens museums sprøjte

Den 25. oktober 1993 blev showteamet udvidet med endnu en Morris Mascot, denne gang bygget med en 200 l vandtank og en rigtig 200m/l frontpumpe. Køretøjet var benævnt T-1 
Bilen fungerede som en rigtig brandbil med slanger i miniformat. hvor de rigtige brandbiler udlagde B/C slanger udlagde T-1 C/D slanger med en lille C/D-forgrener. Ved et færdselsuheld på Roskildevej fik vi slukket bilen før brandvæsenet nåede frem. Det skal siges at uheldet skete lige foran os. 

 
T-1 Tender
køretøjet er ombygget med fadølsanlæg
frontpumpen er fjernet bilen kan så vidt vi ved lejes.

Den 5. maj 1997 blev en sprøjte fra Dragør Brandvæsen købt. En Ford Costum Cap D 400. Køretøjet var benævnt M-2. Sprøjterne M-1 og M2, der var veterankøretøjerne blev brugt, som brudekaret og til festlige lejligheder.

            

M-2 sprøjte fra Dragør Brandvæsen brugt til festlige
lejligheder

Den 1. april 1999 blev en Mercedes 1113 fra Roskilde Brandvæsen den blev benævnt M-4.

  
M-4 sprøjte indkøbt til brug ved bryllup, jubilæum, fødselsdage og events mm.

Den 1. august 2000 blev M-2 S-1 og T-1 solgt og showteamet definitivt nedlagt. Teamet havde stor succes og bliver stadig efterspurgt, men desværre eksisterer det ikke mere.

BEREDSKABET
Brandtjenesten,
BRAND & REDNING 
 
M-4 sprøjte fik ny dekoration og skulle nu bruges til brandvagter. 


En ny tid starter 

Den 1. maj 2002 fik Brand & Redning udrykningstilladelse til M-4 sammen med et ambulancefirma der havde udrykningstilladelsen. Der påbegyndtes en udskiftning af mandskab fra showfolk, til uddannet og ambulance- og brandfolk.

 
Den 29. maj 2003 indkøbtes en Ford Escort til indsatsledervogn køretøjet er benævnt P-1.

 

Samme år den 9. juli blev indkøbt en VW Caravelle dels som 
mandskabsbus og dels som reserve for indsatsledervognen.
Køretøjet blev benævnt P-2.
P-2 blev i en periode brugt som førstehjælpskøretøj
med båre til behandling af småskader.

 
P-2 indkøbt til førstehjælp med båre og som bårebil.

6. september 2003 blev endnu en sprøjte indkøbt en
Mercedes 1017 fra Vestegnens Brandvæsen.
Den blev benævnt M-3

   
M-3 Sprøjte Mercedes 1017. 
Således bestod Brand & Redning af
2 indsatsledervogne og 2 sprøjter i 2004. 

Da vi stod overfor en større brand på DHB en af brandvagterne
i 2004 blev det klart, at vi manglede vand, når der var
større opgaver.

 
T-2 under opbygning

Der blev derfor anskaffet en Mercedes Unimog 416
som en af vores brandmænd ejede der var med i
Brand & Redning.
Brand & Redning selv byggede den selv op som
Slangetender, kombineret terrængående hjælpesprøjte. 
Køretøjet er benævnt T-2.
 Brandmanden som dog senere viste sin illoyalitet
ved at gå med Ambulancefirmaet på Sjælland
og senere opstarte et nyt firma op.

 
T-2 skulle bruges som hjælpesprøjte - slangetender.

 
Desværre er dette, det eneste vand T-2 kunne flytte
den var komplet ubrugelig. 

 
Sprøjten M-2

Den 1. august 2006 fik Brand & Redning tilbud om at
overtage en sprøjte mere, den kom fra Ringsted Brandvæsen
og havde kørt i Suså kommune som hjælpesprøjte.
Køretøjet er en DAF 1300 med Zieglerpumpe og er 
benævnt M-2.

Ambulancetjeneste BRAND & REDNING

Der blev indkøbt en brugt ambulance fra
Københavns Brandvæsen.
Ambulancen blev indkøbt den 12. august 2005.
Køretøjet var egentlig indkøbt til behandlingssted
for førstehjælpere og ikke som ambulance.
Men blev betegnet A-1


Ambulance A-1 

Den 2 .januar 2007, Brand & Redning opretter
ambulancetjeneneste. 
Køretøjet er en renoveret ambulance fra
Københavns Brandvæsen tidligere A-33
I Brand & Redning fik den A-1
Der ansøgtes om udrykningstilladelse. 

 
Ambulance A-1 på udrykning

Den 26 marts 2007 fik Brand & Redning en generel udrykningstilladelse til følgende køretøjer:
Ambulancer, Brand og Redningskøretøjer samt
Bjærgningskøretøjer og blev dermed en selvstændig enhed
med Ambulancer og brandkøretøjer.

   
Den 1. maj 2007 blev indkøbt en Ford Transit af
Københavns Brandvæsen  
som i Brand & Redning er blevet opbygget
til redningsvogn og benævnt I-3

  
Sprøjten M-3

Førstehjælp, BRAND & REDNING 

Brand & Redning blev forespurgt om der kunne stilles førstehjælpere til diverse arrangementer,
Speed Way, Motocross mm. det har betydet at P-2 
bussen blev brugt som førstehjælpsvogn
således at man havde et sted hvor 
man kunne behandle småskader køretøjet
var forsynet med båre i stedet for sæder.
Men det er blevet meget omfangsrigt og derfor har
Brand & Redning været nødt til, at anskaffe
en ambulance. Ambulancen blev indkøbt den 12. 
august 2005.
Køretøjet betegnes A-1, der forventes meget af den.

 
Køretøjerne, førstehjælpsvogn P-2 og ambulancen A-1 
Bemærk at på dette tidspunkt var der ikke tekst "Ambulance" på bilen, 
som kun var beregnet som stationær behandlingssted.

Vandskadeservice BRAND & REDNING

BRAND & REDNING har i året 2007,
indført i vores koncept at vi med de køretøjer
og pumper vi råder over kunne hjælpe folk med vand
oversvømmelse i kældre mm. 
Det startede med at vi blev kontaktet af Vejdirektoratet
om pumpning på motorveje. 
Det har udviklet sig til at vi fremover kan kaldes til oversvømmelser.

 
Redningsvogn I-3 til opsugning af vand på motorvej i 
Københavnsområdet.

 
Ambulance A-3 
Den 1. april 2008, indkøbtes en ambulance til lange transporter køretøjet en Mercedes Sprinter 312D, blev købt af firmaet
Rescuesafe og var nyrenoveret.

Den 23. april 2008 afsluttede et mangeårigt samarbejde med et ambulancefirma Nordisk Ambulancetjeneste AMBULIX, senere Dansk Patientbefordring senere AMBULIX Fire & Rescue senere CASTLEBORG BRANDVÆSEN alle selskaber er gået konkurs som nu i dag hedder det AMBULIX SUPPORT.


Det på baggrund af at BRAND & REDNING fik egen udrykningstilladelse og dels fordi Ambulance A-3 blev indkøbt.
Det bevirkede at mandskabet ikke kom til
Danmarks Hurtigeste Bil ( DHB) i 2008. 
Desværre var en del af mandskabet illoyale og gik
med ambulancefirmaet. Det har de senere har fortrudt,
idet de startede et nyt firma op fordi de ikke fik penge for
deres ydelser til ambulancefirmaet.

Den 31 juli 2009 blev den sidste ambulance ændret fra den velkendte gule bundfarve og rød floucerende striber med blå reflekstekst. Til den nye dekoration som EU anbefaler.

BRAND & REDNINGs køretøjer er en mellem ting
mellem EU´s og Regionernes dekoration. 
De ligner mere de engelske og svenske ambulancer. 
lavet med grøn refleks og gul floucerende.

 
I oktober måned 2009 blev ambulancerne A-3 og A-4
solgt til Dansk Ambulance og sygetransport.

 
Ambulance A-4 solgt til 
Dansk Ambulance og Sygetransport.

 
Den 10. december 2009 blev VW Caravelle P-2 solgt til 
Rudersdal Hørsholm Brandvæsen som skal bruge den 
som dykkervogn på station Hørsholm.

 
Den 20 februar 2010 blev sprøjten M-3 solgt til Helsingør,
hvor man vil bruge den til brandvagter på samme måde
som Brand & Redning har gjort i 9 år.

Den 1. juni 2010 blev en vw transporter bus til 9 personer
indkøbt dels til erstatning for P-2. Køretøjet er diesel drevet,
og beregnet til kørsel med førstehjælpere til events og hvor
der er skal bruges flere end 2 mand. 
Køretøjet er benævnt P-4

 
P-4 Ny førstehjælpsbus

Den 1. juli 2010, indkøbtes en ATV til brug for
førstehjælperene ved førstehjølpsopgaver på
kræmmermarkeder, samt til motorløb. 
Steder hvor biler vil være svære at få igennem. 
Køretøjet betegnes HRE-1

 
Hurtig Respons Enhed HRE-1 Suzuki ATV 

Den 1. august 2010 blev P-1 indsatsleder vognen en
Ford Escort solgt. 
Der er den 24. august 2010 anskaffet en ny Indsatsleder
bil en VW Caravelle som kan bruges som kommandopost
ved store events hvor der er mange førstehjælpere,
brandfolk og ambulancefolk. 
Det gør det noget nemmere at koordinere mandskabet.

 
Ny indsatsleder P-2

Den 1. november 2010 blev der indkøbt endnu en
ambulance en VW transporter T-5 
Køretøjet indgår som første ambulance i stedet for 
A-2. køretøjet betegnes som A-12

 
Ambulance A-12 VW T-5 transporter

 
Refleksen er meget virksom på A12

Rustkørsel

Den 21. marts 2012, overtog vi fra et ambulanceselvskab rustkørsel for Rigspolitiet. samtidig overtages leasing af 2 rustkøretøjer. 
En toyota Hie Ace L01 og en Ford Transit L02

Den 1. november 2011 blev der indkøbt 2 ambulancer en Mercedes Benz vognen bliver benævnt A-6. Køretøjet skal bruges til Akutbil og liggende sygetransport.

 
Akutbil A-6 Mercedes Benz

Det andet køretøj der blev indkøbt var en ambulance 
VW transporter T5 med kasse køretøjet bliver brugt til afhentning 
af patienter hvor der medfølger lægehold med meget 
udstyr. Til dagligt bliver køretøjet brugt som behandlingsrum ved førstehjælpsopgaver 
.

 
Ambulance A-11 Transporter T5

Assistance ved tunge løft.

Den 1. Januar 2012 fik Ignis Et Aqua Ambulancetjenesten kontrakt med 5 kommuner på Vestegnen om at assistere med tunge løft af faldpatienter.
Den 1. februar 2012 fik ambulancetjenesten også 
en kontrakt med et privat hjemmehjælpsfirma.

Den 1. marts blev der indkøbt en tidligere indsatslederbil fra 
Høje Taastrup kommune. En Ford Mondeo. Den skal bruges som nødbehandlerbil og til kørsel for Hjemmeplejen til tunge løft.

 
Nødbehandlerbil P-1 Ford Mondeo

Ny BRANDSTATION

Den 1. april 2012 lejede BRAND & REDNING sig ind i nogle nye lokaler som ikke var større men havde bedre indretning og bedre udkørselsforhold. 
Stationen har en bedre beliggenhed til motorvejene køretøjerne kan komme rundt på hele vestegnen i løbet af meget kort tid.


Brandstationen i Vallensbæk med køretøjerne 

 
Akutbil A-6 Mercedes Benz solgt den 15 juli 2012

Den 20. september 2012 indkøbtes en sprøjte fra 
 Frederiksberg Brandvæsen.

Sprøjten er en Mercedes Benz 1117 med Rosenbauerpumpe leverende 2000 m/l. Køretøjet vil blive udstyret med kraftigt frigørelses værktøj.

 
M1 opbygges som pionersprøjte med stort frigørelsesværktøj

Foreningen BRAND & REDNING lukker 

På baggrund af en smædeskampange på Facebook
af et tidligere medlem i foreningen Brand & Redning.
Måtte man lukke foreningen, det skete den 
1. februar 2013, derved blev  8 køretøjer solgt.
Det var nedenstående køretøjer.:  
P-1 Ford Mondeo Løftebil,
P-2 VW Caravelle Indsatsleder, 
P-3 Ford Escort Akutbil,  
A-1 VW Caravelle Ambulance
A-2 VW TDI Transporter Ambulance  
I-2 VW Transporter dobbeltkabine pionerbil, 
I-3 Ford Transit Redningsvogn og til sidst
M-2 DAF 1300F Motorsprøjte. (som i dag kører i Romanien)
  
Navnet på firmaet blev så  
Ignis Et Aqua - Brand & Redning. 
Desværre udover smædeskampangen tillod vedkommende
sig at bestemme hvad de ansatte i
IGNIS ET AQUA -Ambulancetjenesten 
skulle gøre mod ledelsen. Så måtte det få en ende.
Hvad der får folk til at opføre sig som bjerggorillaer
med samme intelligents kan jo undre.

 
M2 solgt den 10 februar 2013

 
A2 solgt den 10 februar 2013

 
P-1 Indsatsledervogn solgt den 20 marts 2013

 
P-2 Indsatsledervogn solgt den 20 marts 2013

Den 22.maj 2015 smadrede TV2's Kriminal magasin
Station 2 vores ambulancetjeneste.
Det er bestilt arbejde fra 3 af vores konkurrenter,
for hvis vi var så stor en skandale
var vi nok kommet i Ekstrabladet BT og DR TV.
Da vi ikke er kommet det har vi opdaget at det er
bestilt arbejde Henrik Hackel (Henriksen) Jan Bøgvald og Jan Kåre Møllegaard var misundelige på den succes som
Brand & Redning havde. Henrik Hackel (Henriksen) startet
misæren ved at I Villabyerne kalde Steen Jensen og 
behandleren for førstehjælpere.
Det er gemen Injurier som vil blive taget op.
Vi burde køre sagen i retten men ville hellere stoppe
med Ambulancetjenesten.
Nu kan vi jo se hvordan det er gået de øvrige
ambulancetjenester AMBULIX 5 konkurser,
Rescue safe konkurs og DK ambulance dårlige regnskaber,
har måtte sælge en ejendom for at holde skindet på næsen.

Den 1 juni 2015, efter mange mails, telefonopkald til vores tidligere ejendoms advokat vedr. den voldsomme husleje
som vi ikke kunne betale måtte vi flytte.
Vi blev sagt op og fandt et ganske udmærkede nyt sted.

   Brandstationen i Rødovre

   
V2 Vandtankvogn solgt i juni 2016 til opkøber.

   
T21 sygetransport (den sølvmetallic) solgt december 2016 

Ambulance afdelingen er nedlagt den 
12 september 2015.

     Ambulance A-10 blev solgt september 2015 til
Kalundborg  Brandvæsen

  
Ambulance A14 blev solgt i januar 2016 til
Begravelsesservice til brug for Rustkørsel.

 
Ambulance A11 blev solgt i december 2016 til
Syriens hjælp

 
Ambulance A12 blev solgt i december 2016 til
Syriens hjælp

   
Ambulance A15 blev solgt i januar 2017 til Syriens hjælp
sidste bil og en æra er slut med ambulancer, for vores
vedkommende.

BEREDSKABET -
BRAND & REDNING 
blev oprettet 24. april 2017
Den 24 april 2017 startes et firma med navnet
BEREDSKABET ApS
BRAND & REDNING


Firmaets formål er Service ydelser for:
Hjemmeplejen i kommuner og for private hjemmehjælps
firmaer med tunge løft, siddende og liggende sygetransport.
Førstehjælps- og Brandvagter ved events
som kræmmermarkeder Byfester koncerter mm.
Assistance for bedemænd med nedbæring af afdøde.
 
Endvidere assistance ved oversvømmelser og større
vandskader at opsuge vandet og føre det væk.
både for kommuner og private.

BRANDSTATION-R-002.jpg
Brandstation Vest

BRANDSTATION-ST-VEST-003a.jpg
Sygetransporttjenestens køretøjer

 

 SP_A0886.jpg
På motorvej for sugning af større vandmængder op