Vil du være Frivillig

  

BEREDSKABET - BRAND & REDNING 
Blev oprettet i år 2000, og er dels lønnede og dels frivillige med
henblik på, at kunne tilbyde service på brandvagter og  
førstehjælpere / samerittervagter. Hvor det stedlige
brandberedskab ikke har mulighed for at afse materiel og 
mandskab, t
il opgaver som evt. motorløb, festivaler og andre
store arrangementer events, med store koncentrationer af
mennesker og hvor brand-, eller førstehjælpevagter ønskes.

 

Frivillige  i BEREDSKABET - BRAND & REDNING
Frivillig vil sige at der ikke er nogen økonomisk gevinst, men
det vi kan love er at du får erfaring med de kompetencer du
besidder, gode oplevelser og det vigtigste et godt kammeratskab. 


For at blive frivillig i
BEREDSKABET - BRAND & REDNING 
skal du være fyldt 18 år have alm. førstehjælp. Har du funktion 
Brand / Indsats kan du deltage på brandholdet og har du stort
kørekort kan du blive uddannet til at betjene brandkøretøjerne. 

Er du interesseret i at være sammen med os kan du bruge den
blå kontakt og få en aftale om en samtale med
BEREDSKABET - BRAND & REDNING om det videre forløb.
.
Uddannelser: 
Der er undervisning / kursus for mandskabet løbende i
førstehjælp,redning og brandtjeneste, derudover undervises i
specielle forhold for mandskab ved
BEREDSKABET -  Brand & Redning.
så som specielle forhold på motorbaner, festivaler byfester,
vandskade, patientbefordring, løfte- og bæreteknik.
.
I februar 2019 blev Førstehjælpere og Brandmænd uddannet til
NØDBEHANDLERE som kan bruges selvstændigt på en vagt.

Opdateret 15. januar 2020.

BEREDSKABET - BRAND & REDNING   
Bruges endvidere af Film og TV, idet der ikke er bynavn på
køretøjerne. 

Det er kun fantasien der sætter grænser for hvad
BEREDSKABET - BRAND & REDNING kan bruges til.
 
 

BEREDSKABET - BRAND & REDNING 
vedligeholder uddannelserne så de hele tiden er "up to date" 


På øvelse med ild i affaldscontainere.