Opgaver - EVENTS

   

Sikkerhed, 
brand-, og førstehjælpsberedskab.

1. Er der udpeget en sikkerhedsansvarlig for arrangementet?

2. Er der kontakt til de lokale myndigheder (fx Beredskabscenter Politi, Brandvæsen, mv.) om arrangementet? 
Er sikkerhedskravene opfyldt, herunder brandsikring af spillemateriel og gulv / tæpper, farbare brandveje, samt vurdering af antal tilskuere / personer ved arrangementet i.h.t. det tilladte? 

3. Hvad er krævet af beredskab inden for førstehjælp til henholdsvis spillere tilskuere og hjælpere mv.? Er der indgået aftaler med læge, ambulance, førstehjælpskorps, brandberedskab og er der aftalt en klar rollefordeling mellem parterne?

Nogle eventarrangører har oplevet, at det har været forholdsvist dyrt at indgå aftaler om tilstedeværelse af ambulance / førstehjælpsfolk / brandvagter / Brandberedskab 
i flere tilfælde har det vist sig at, BRAND & REDNING har kunnet levere en bedre 
og billigere løsning.

Kontakt BEREDSKABET - BRAND & REDNING enten på
telefon 20 335 665 eller 
se mere på 
www.brand112.dk  Få et godt tilbud........ Udstillinger:

01--BRANDSTATIONEN-M17-0G-M1-009.jpg
Sprøjte M1 til udstilling på Bellahøj kræmmermarked sammen med BFC BRANDFOLKENES CANCERFORENING.

DR-SCT-HANS-2013-038.jpgSprøjten M1 på brandvagt

DR-SCT-HANS-2013-001.jpg

DR-SCT-HANS-2013-021.jpg
efterslukning

 

 


 Trailer til førstehjælpsmateriel