BRAND & REDNING

Velkommen til BEREDSKABET ApS
som er en virksomhed der yder:
TRYGHED - SIKKERHED - SERVICE


AT51 liggende sygetransport
BEREDSKABET kan tilbyde både
liggende, siddende befordring / sygetransport og Rustkørsel
Til borgere der skal til akut aflastning eller genoptræning mm.
Bestillings mail for kørselsopgaver:
info@beredskabs.support
BEREDSKABETs kontortelefon:  20 335 665 
som kan ringes til i  kontortiden kl. 08.00 - 16.00.
Udenfor kontortid sker opkald til Vagthavende på
Akuttelefon 70 262 911 
til Vagtcentralen der alarmerer mandskabet.


Rustvogne L1 L2 og L3 samt A4

Beredskabets profil

Firmaprofil for BEREDSKABET

Firmaet yder afhjælpende opgaver, såvel rådgivning, som er et alternativ til de etablerede beredskaber med løsninger indenfor:

Hjemmeplejen:
* Assistance med tunge løft / forflytninger for hjemmeplejen
* Siddende og liggende sygetransport
* Akut udbringning af hjælpemidler for kommunerne
* Hjemtransport af hjemmeplejebiler ved nedbrud
* Rustkørsel i indland og udland

Rustkørsel for Rigspolitiet:
* Rustkørsel på Sjælland

Skybrud:
* Pumpeassistance ved oversvømmelser

Vagter:

* Brandvagt som (sikkerhedsvagt ved svejsning og taglægger)
* Brand- og førstehjælpsvagt ved store Events
* Brand- og førstehjælpsvagt ved motorløb m.m. 

Kurser:
* Krisehåndteringskursus
* Førstehjælpskurser
* Elementær brandkurser

Rådgivning:

* Brandteknisk rådgivning
* Vurdering/rådgivning af risikobaseret dimensionering

Planlægning:
* Pladsfordelingsplaner
* Beredskabsplaner
* Beredskabsmapper
* Sundhedsberedskabsplaner

Beredskabet benytter sig af faste medarbejdere samt af en pulje
af tidligere beredskabschefer og ledere med mange års erfaring
i Beredskabs-mæssige forhold samt kommunal sagsbehandling.

 Bellahøj Kræmmermarked 2019

BEREDSKABET kan tilbyde både 
førstehjælps- & brandvagt ved event, kræmmermarkeder,
byfester, koncerter og sports arrangementer


 Ballerup Kræmmermarked 2016

 Ballerup Kræmmermarked 2016


Natbillede ved filmoptagelse "Gray Zone" med sprøjten M17


Indgang til mandskabsstuen

BEREDSKABETs kontortelefon:  20 335 665 
som kan ringes til i  kontortiden kl. 08.00 - 16.00.
Udenfor kontortid sker opkald til Vagthavende på
Akut-
vagttelefon 70 262 911