BRAND & REDNING

Velkommen til BEREDSKABET ApS
som er en virksomhed der yder:
TRYGHED - SIKKERHED - SERVICE


AT51 liggende sygetransport
BEREDSKABET kan tilbyde både
liggende og siddende befordring / sygetransport,
Til borgere der skal til akut aflastning eller genoptræning mm.
BEREDSKABETs kontortelefon:  20 335 665 
som kan ringes til i  kontortiden kl. 08.00 - 16.00.
Udenfor kontortid sker opkald til Vagthavende på
Akuttelefon 70 262 911 der alarmerer mandskabet

Beredskabets profil

Firmaprofil for BEREDSKABET

Firmaet yder afhjælpende opgaver, såvel rådgivning, som er et alternativ til de etablerede beredskaber med løsninger indenfor:

Hjemmeplejen:
* Assistance med tunge løft / forflytninger for hjemmeplejen
* Siddende og liggende sygetransport
* Akut udbringning af hjælpemidler for kommunerne
* Hjemtransport af hjemmeplejebiler ved nedbrud
* Rustkørsel i indland og udland

Skybrud:
* Pumpeassistance ved oversvømmelser

Vagter:

* Brandvagt som (sikkerhedsvagt ved svejsning og taglægger)
* Brand- og førstehjælpsvagt ved store Events
* Brand- og førstehjælpsvagt ved motorløb m.m. 

Kurser:
* Krisehåndteringskursus
* Førstehjælpskurser
* Elementær brandkurser

Rådgivning:

* Brandteknisk rådgivning
* Vurdering/rådgivning af risikobaseret dimensionering

Planlægning:
* Pladsfordelingsplaner
* Beredskabsplaner
* Beredskabsmapper
* Sundhedsberedskabsplaner

Beredskabet benytter sig af faste medarbejdere samt af en pulje
af tidligere beredskabschefer og ledere med mange års erfaring
i Beredskabs-mæssige forhold samt kommunal sagsbehandling.

 Bellahøj Kræmmermarked 2019

BEREDSKABET kan tilbyde både 
førstehjælps- & brandvagt ved event, kræmmermaekeder
 
BEREDSKABETs kontortelefon:  20 335 665 
som kan ringes til i  kontortiden kl. 08.00 - 16.00.
Udenfor kontortid sker opkald til Vagthavende på
Akut-
vagttelefon 70 200 112
 Ballerup Kræmmermarked 2016

 Ballerup Kræmmermarked 2016


Natbillede ved filmoptagelse "Gray Zone" med sprøjten M17


Indgang til mandskabsstuen