BRAND & REDNING

Velkommen
til BEREDSKABET ApS som er en ny virksomhed der yder:
TRYGHED - SIKKERHED - SERVICE

flag-BEREDSKABET-005.jpg
Så fik BEREDSKABET flag, sat op i flagstangen

BEREDSKABET kan tilbyde både 
liggende og siddende befordring / sygetransport,
Til borgere der skal til akut aflastning eller genoptræning mm.
BEREDSKABETs kontortelefon:  20 335 665 
som kan ringes til i  kontortiden kl. 08.00 - 16.00.

Udenfor kontortid sker opkald til Vagthavende på
Akuttelefon 70 262 911 der alarmerer mandskabet
BEREDSKABET kan tilbyde både 
førstehjælps- & brandvagt ved event, kræmmermaekeder
 
BEREDSKABETs kontortelefon:  20 335 665 
som kan ringes til i  kontortiden kl. 08.00 - 16.00.
Udenfor kontortid sker opkald til Vagthavende på
Akut-
vagttelefon 70 200 112

Bellahøj Kræmmermarked 2019

Ballerup Kræmmermarked 2016

Ballerup Kræmmermarked 2016


Natbillede ved filmoptagelse "Gray Zone" med sprøjten M17


indgang til mandskabsstuen

Beredskabets profil

Firmaprofil for BEREDSKABET

Firmaet yder afhjælpende opgaver, såvel rådgivning som er et alternativ til de etablerede beredskaber med løsninger indenfor:

Hjemmeplejen:
* Assistance med tunge løft til hjemmeplejen
* Akut udbringning af hjælpemidler for kommunerne
* Siddende og liggende sygetransport
* Hjemtransport af hjemmeplejebiler ved nedbrud
* Rustkørsel i indland og udland

Skybrud:
* Pumpeassistance ved oversvømmelser

Vagter:

* Brandvagt som (sikkerhedsvagt ved svejsning og taglægger)
* Brand- og førstehjælpsvagt ved motorløb m.m.
* Brand- og førstehjælpsvagt ved store Events

Kurser:
* Krisehåndteringskursus
* Førstehjælpskurser
* Elementær brandkurser

Rådgivning:

* Brandteknisk rådgivning
* Vurdering/rådgivning af risikobaseret dimensionering

Planlægning:
* Pladsfordelingsplaner
* Beredskabsplaner
* Beredskabsmapper
* Sundhedsberedskabsplaner

Beredskabet benytter sig af faste medarbejdere samt af
en pulje af tidligere beredskabschefer og ledere med
mange års erfaring i Beredskabs-mæssige forhold samt kommunal sagsbehandling.