Ild i åbne kar

 
Her øves slukning i vædskebrand i åbnekar uden brug af skum
men kun med vandtåge.

 
Her ses hvordan man nærmer sig karet for så at bruge "Svanehals"

 
Her ses Svanehalsen på slangen bemærk hvordan brandfolkene
løfter slangen.

Røgdykkerbane

 
Der holdes øvelser hver anden torsdag i måneden her er
det røgdykkerbane

Røgdykkerbane gennemøves i mørke, blitzen ved fotografering
er med til at stresse mandskabet, der jo lige har vænnet sig til
mørke. Pupillerne har udvidet sig og når blitzen går af så kan
de intet se igen. Samtidig larmes og råbes for at komme så tæt
på et skadested så muligt. 
 
En røgdykkerbane er en labyrint, der er total mørkt så selv uden røg
er det meget svært at orientere sig. 
 
I labyrinten er der forhindringer som man enten skal kravle uden om,
under eller over. Der kan være døre som er lukket hvor
man skal finde en åbningsmulighed

 
Der kan være steder hvor man er for kraftig så man må tage apparatet
af for at komme igennem forhindringen.

  
Her er en forhindring man skal over.

Brand i bygning

 
Klargøring til ild i kælder

 
Brand i kælder og stue etage 4 personer er indespæret

 
nr. 1 og nr 2 er trængt ind gennem kælder til stue etagen

 
Nr. 3 og 4 er i kælderen som sikring for 1 og 2

 
Vigtigt for røgdykkerene er at der bliver "lempet efter" på
slangerne

 
Røgdykker "lufter ud" for røg ved at åbne døre og vinduer

 
Kælderen afslukkes

 
Øvelsen afsluttes

 
Brand i garageanlæg og biler

 
Røgdykkere er trængt frem for at slukke

 
Ilden bliver slået ned, røgdykkerne trænger længere ind

 
Pludselig opstår en opblussen på grund af vind og udflydende benzin

 
Ilden er næsten nedkæmpet

 
Der bliv indsat 2 HT-rør for at nedkæmpe branden i biler og
garageanlæg.

 
Evaluering efter opgaven.

 

 Ild i bil 

 
Sprøjterne M-3 og M-4 i fællesøvelse med Ild i bil

 
Sprøjterne er lige landet og slanger trækkes ud

 
Utroligt hvad en ½ litter benzin kan gøre

 
Slukning påbegyndes

 
Køretøjet er slukket og kun damp slår op.

 
Ild i bil på parkeringsplads aftenøvelse med M-2 her blev brugt 
røgpulver som symbol på ilden

 
Bilen bliver slukket. 
(Køretøjet der blev brugt er miljøbehandlet og afleveret på 
Glostrup Produkthandel.)

 
Øvelsen er slut.

 

Skumudlægning

 
klargøring til øvelse

 
køretøjer ses efter.

 
Køretøjerne P-2, M-2, V-1 og A-1

 
teoretisk gennemgang af øvelsen

 

 
slanger bliver udlagt

 
tungskumrør med skumtal på 6,5

 
med stor kastelængde

 
LM2/75 rør i brug

 
Oprydning
 

Frigørelse af fastklemt  
FRIGØRELSE MED HYDRAULISK VÆRKTØJ 
 
BRAND & REDNING Pionertjenesten.  Nyt logo

 
Taget er ved at blive taget af 

  Frigørelse DASU 2009

  Frigørelsesdemonstration for DASU læger 
i Middelfart 2009 

 
Sprøjten medtog det nye frigørelsesmateriel

 
Ambulancen kom fra DK ambulance

 
Brandmand Johnny  V. Nielsen og Brandmand Niels Poulsen 
fremviser det nye Holmatro klippeværktøj.

 
Efter at have klippet i en Volvo 344

 
Demonstrationen foregik hos Toyota Danmark i Middelfart

Frigørelse DASU 2010 

Frigørelsesdemonstration for DASU læger 
i Middelfart 2010 

Frigørelse af personer i rallybilers sikkerhedsbur

 
Første klip i sikkerhedsburet

 
andet klip i sikkerhedsburet

 
som det kan ses er de 2 første klip gået i gennem buret

 
Sprederen demonstreres ved sidedøren

 
Der arbejdes med værktøjet

 
Sidste spredning og døren er taget af

 
Døren er aftaget

 
og bilen med bur er splittet ad

 
Pionervogn I-3 her fremvist med stort frigørelsesværktøj, 
variabel lysmast og EL-generator

 
køretøjet har fået monteret gule og blå LED blink

Frigørelsesøvelse

Frigørelse på autoophug i Glumsø

 
Pionervognen er kørt frem

 
Holdet der var med til at klippe i 3 biler

 
Ambulance taget med til optagelse af patient på spineboard

 
Frigørelses kursus på Kursuscenter Vest 4 elever sendt fra 
Brand & Redning

 
der klippes i bus

 
kraftigt frigørelsesværktøj i brug

 
Skæring med redningssav

 
Der er nu lavet en pæn udgang i bussen

Helsingør Brandskole

 
Der instrueres i frigørelse af person i bil

 
Bilen klodses op og sikres

 
Dørene tages af med spreder

 
Der samarbejdes med ambulancetjenesten

 
Taget er klippet af og løftes op

 
Ambulancefolk tager sig af patienten medens brandfolkene frigører

 
Spinebord anvendes til patienten grundet evt. ryg skader

 
Der samarbejdes intens.

 
Patienten er fikseret på spineboard og klar til transport

 
Patienten kan nu køres til videre lægelig behandling
 

 

Frigørelse i bil

 
Køretøjet som bruges til frigørelse af fastklemt, en brandmand 
sættes i bilen som figurant

 
Bilen klodses op så den er stabil

 
Brandmanden i bilen har hjelm på af sikkerheds grunde.

 
Køretøjet dæk punkteres så den hviler på klodserne.

 
En brandmand kravler ind til "patienten" for at støtte hovedet.

 
Ambulancemanden gør halskraven klar til "patienten

 
Aller først skal strømmen tages så gnister ikke sætter bilen i brand.

 
Så klippes A-stolperne

 
og så A-stolpen i venstre side.

 
der arbejdes ihærdig alle skal prøve at klippe.

 
Anæstesilæge og ambulancefolkene står klar til deres opgave

 
dernæst klippes B-stolperne

 
Lægen vælger at give væske IV inden udtagning af PT

 
Taget skubbes bagud

 
Der er ved at være åbent til patienten

 
Halskrave bliver lagt på patienten

 
Spine boardet bliver lagt i stilling

 
Patienten er kommet på Spineboardet og på vej ud af bilen

 
Hele tiden følges patientens tilstand af både ambulance- læge og brandfolk

 
Patienten er kommet på boren og er på vej ind i ambulancen.

 
en kort breifing om hændelsesforløbet af instruktøren 

 

Øvelse SMIL

Øvelse Smils deltagere i voldsom ulykke  
Af premierløjtnant Bjørn E. Hørner , 25 MAJ 13 
Heldigvis var det kun en øvelse, men den beviser at de
voldsomme ting man kan opleve som medlem af hjemmeværnet
langtfra altid er direkte forbundet med våben og sprængstoffer
eller en fjendtlig handling.


Bil i brand. Foto: H. G. Carlsson

 artiklen er taget fra Hjemmeværnets 
hjemmeside. http://www.hjv.dk/

På vej mellem to opgaver skete en voldsom ulykke med
flere køretøjer, hvoraf det ene blev ramt af en eksplosion
efterfulgt af en brand. Der var adskillige tilskadekomne og
skadernevar omfattende. Samtidig var det en stor
udfordring at skaffe sig overblik over forløbet, idet der,
under de givne omstændigheder, kunne være   personer
indblandet, der mere eller mindre tilfældigt var
i besiddelse af ulovlige våben og andet mistænkeligt grej.

   
Førstehjælp til trafikoffer. Foto: Egonn G. Scharbo 

 
Hjemmeværn og reddere i samarbejde. Foto: Egonn G. Scharbo 

Førstehjælp blev iværksat samtidig med at der blev alarmeret
politi, brandvæsen og et antal ambulancer. Hjælpen var hurtigt
fremme, men med så mange tilskadekomne, hvoraf flere var
voldsomme og irrationelle på grund af chok og smerter,
blev det i høj grad en ildprøve for hjemmeværnsfolkene på stedet.
Det at skulle arbejde under stort pres og samtidig udnytte
resurserne bedst muligt var for førerne en prøve i overblik
over folkenes kompetencer og optimering af indsatsen. 

Ingen tvivl om at der blev gjort en meget stor indsats takket
være de figuranter der deltog og de brandfolk,
ambulancereddere og politifolk som var til rådighed for opgaven.
Alle ydede en betydningsfuld del til det samlede billede af
værdien af førstehjælp på et højt plan. Fra ambulanceredderens
hjertemassage over hjemmeværnsmandens forsøg på at trøste
en fortvivlet mor, til brand og politifolkenes meget realistiske
håndtering af situationen.

  
Ambulance A11 er landet og i baggrunden ses ambulance A12

 
Selv sprøjten var blevet tilkaldt til bilbrand

 

 Opgaverne om natten

 
Sprøjten er ankommet foto: Anders Næsager

 
Ambulance A11 med refleks Foto: Anders Næsager

 
De første patienter transportesre til hospital
Foto: Anders Næsager

 
Sprøjte og ambulance i baggrunden af ambulancefolkene

Brand & Redning takker for et fantastisk samarbejde på
skadestedet. Takker for de gode figuranter og hele sætoppet.
En rigtig god oplevelse.