M-2 til spuling

 
En ridehald skulle renses for snavs på spærerne

 
brandmand 67 spuler spærerne og loftet med HT-rør

 
Sprøjten der lev brugt 5000 l vand til rensning af ridehallen