Motorløb

Kontakt BRAND & REDNING enten på telefon 20 335 665 
eller se mere på 
www.beredskabs.support  Få et godt tilbud........

 
Ambulance A10 på Padborg Park 2014

 
DM i Rally 2010 ambulancevagt med frigørelsesvogn

 
VM i sidevognscross her er 2 ambulancer, 12 førstehjælpere, 
1 lægevogn  med anæstesilæge, 1 indsatsleder til koordinering
af førstehjælpere og ambulancer.