VAND Motorring 3

11/8 2007 mellem afkørsel 20 og 21, tømning af vand

 
Alarmeret af Vejdirektoratet kl. 20.20

 
Der var på vejbanen ca. 50 cm vand i en strækning på 150 - 200 m

 
Køretøjer sendt M-2 og M-3 samt I-3

 
Fra både M-3 og M-2 blev udlagt sugeslanger

 
der blev sendt vand på beggesider af "søen"

 
billedet giver en forståelse af hvor stort et stykke der var vand

 
Køretøjerne blev køret ud i vandet for at bruge de store sugeslanger

 
Vejdirektoratet har humor brandmanden på billedet som pilen peger 
på blev 40 år

 
Det var godt socialdemokraterne fik lavet en vandafgift, da vi havde 
de varme sommere, mon den bliver fjernet nu?

 
Bemærk udstødningen ved baghjulet, det er under vand.

 
I-3 med slange trailer opgaven afsluttet kl. 03.30