Driftansvarlig

 
Driftsansvarlig på kontoret ved brandalarmerings anlæget

 
Driftsansvarligvagten