Førstehjælpsvagter

 
Førstehjælpere til motorløb 

BRAND & REDNING stiller gerne brandmænd som førstehjælpere til alle former arrangementer, hvor der kan blive brug for vor assistance.

Brandfolkene i BRAND & REDNING har alle Førstehjælpsuddannelse.

Nogle har der udover en uddannelse som Nødbehandler, Ambulanceassistenter og Ambulancebehandler.

BRAND & REDNING har i 2007 oprettet en Førstehjælpsgruppe af mandskab der ikke er uddannede brandmænd, men har fået kursus i udvidet førstehjælp og håndtering af tilskadekommende, DVS at de er godt rustet til enhver opgave inden for førstehjælpsområdet.

Undermenu