Førstehjælp 2011

Slots bjergby Motocross banen ved Slagelse

Den 6-7-2011 blev lægehellikopteren tilkaldt

 
Helikopteren lægger an til landing

 
Transporten med patienten er på vej til helikopteren 

 
Patienten bliver tilset af lægen 
Foto af ovenstående er taget af brandmand Nikolaj Jakobsen 
med en mobiltelefon

Foto herunder er taget af Christoffer Riis 
Brand & Redning
 siger tak for billederne

 
Et styrt førstehjælperene er hurtigt fremme.

 
Der bliver arbejdet godt kørerne bliver undersøgt og spineboardet 
er klar hvis det viser sig at der er mere skade

 
Et nyt styrt førstehjælperene er fremme.

 
køreren bliver undersøgt.

 
Det var heldigvis ikke slemt.