Brandvagt 2001

DHB på Vandel

 
Brand & Rednings første brandvagt på Flyvestation Vandel til DHB 
som kun varede een lørdag.

 
Sprøjten var bemandet med 4 mand som sikkerhed året tidligere 
var der en bilbrand som godtgjorde vores tilstedeværelse
.