Brandvagt 2005

Brandstationen på Flyvestation Vandel til Danmarks hurtigeste bil

DHB 
3-5. juni 2005

Til denne Brandvagt var beredskabet:

1. Vagt og Alarmcentral 1-2 mand 
1. Ambulance, Mercedes Sprinter lang model 3 mand 
1. Ambulance, Mercedes Sprinter kort model 2 mand 
1. Akutvogn, Ford Mondeo 2 mand 

1. Indsatsledervogn, Ford Escort 1 mand 
1. Førstehjælpsvogn VW Caravelle 2 mand 
1. Sprøjte, Mercedes 1017 6 mand 
1. Tender, Mercedes Unimog 416 3 mand


 
Der blev oprettet en ALARM og Vagtcentral så opkald til Ambulance, Brand og Politi kunne ekspederes uden den offentlige alarmcentral blev belastet. 

 
Kommunikationen: Alarmer kom ind på mobiltelefon samt områdets radioer. 
Udrykningskøretøjer havde et selstændigt radiosystem som ikke var tilknyttet arrangementet.
 

 
Udrykning til bål i teltlejr. 

 
Indsatsleder P-1 afgår 

 
Sprøjten M-3 afgår 

 Tender T-2 afgår fra brandstationen 


Den 11 juni 2005 kl. 23.57 meldinng om "Ild i bil" Bilen var overtændt ved indsatsleders ankomst, der blev indsat 1 røgdykkerhold med HT-rør 

 
Ild i bil, hos Team Man, der afsendtes P-1 indsatsleder, M-3 sprøjte, 
T-2 tender, A-5 ambulance, P-2 førstehjælpsenhed og Politi 

 
P-2 førstehjælpsenhed med ekstra brandfolk 

 
Mandskabet fik lagt en HT-slange ud til slukning af bilen 

 
bilen er skukket med 1 højtryksslange 

 

 

 
Sprøjten er klar efter endt opgave.

 
Gangen på brandstationen Vandel 2005, 
Udover banevagten er der brandmandskab på brandstationen 
til alle andre uheld uden for motorbanen. til disse opgaver bruges T-2

 
Garagen Vandel 2005, efter motorløbet om dagen er brandvagten alle stationeret på brandstationen her er det M-3 og T-2

 
Brandmandskab Vandel 2005

 
T-2 og førstehjælpsenheden. Førstehjælpsenheden bruges til publikum hvor der er sket småskader, som forstuet lemmer eller skåret sig på skarpe genstande.

 
Til denne Brandvagt var beredskabet: