Brandvagt 2004

Vandel DHB

Til denne Brandvagt var beredskabet:

1. Ambulance, Mercedes Sprinter lang model 3 mand 
1. Akutvogn, Ford Mondeo 2 mand 

1. IndsatsledervognVW Caravelle 1 mand 
1. Sprøjte, Mercedes 1017 
6 mand 
Ambulancetjenesten består af 5 mand 
Brandtjenesten består af 8 mand


 
Brandstationen, Vandel 2004, mandskab fra Brand & Redning 
samt ambulancefolk i en hyggesnak foran brandgaragen.

 
P-2 brugt som indsatsledervogn

 

 
Banevagt, Vandel 2004, når der er motorløb holder sprøjten ved 
motorbanen for hurtigt at kunne gribe ind hvis ulykken indtræffer.


 
kort over arrangementet: